Διαδικτυακή συνεδρία

Μέσα από την διαδικτυακή συνεδρία, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να απολαμβάνει τις ψυχολογικές υπηρεσίες στο βαθμό που του επιτρέπουν οι συνθήκες μιας τηλεδιάσκεψης. Αναμφίβολα, μια τέτοιου τύπου ψυχολογική υποστήριξη δεν μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως την σημασία της δια ζώσης επικοινωνίας και ανθρώπινης επαφής, στην θεραπευτική διαδικασία. Η οπτική επαφή, η γλώσσα του σώματος και η φυσική παρουσία – στοιχεία καθοριστικά και πολυσήμαντα για τη διαμόρφωση της θεραπευτικής σχέσης -  μειώνονται.

Ωστόσο, η ανάπτυξη μιας υποστηρικτικής σχέσης μεταξύ θεραπευτή – θεραπευόμενου μπορεί να καταστεί δυνατή, διότι η ποιότητα της θεραπευτικής παροχής παραμένει αναλλοίωτη. Το απόρρητο του ψυχολόγου, καθώς και ο σεβασμός των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, παρέχονται σε απόλυτο βαθμό. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και αποδεχθεί τις Αρχές Δεοντολογία και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως περιγράφονται παρακάτω.

Πως πραγματοποιείται η Διαδικτυακή Συνεδρία

  • Εφόσον ο θεραπευόμενος αποδέχεται τις Αρχές Δεοντολογίας και Προστασίας Προσωπικών δεδομένων, καθορίζεται τηλεφωνικά ο χρόνος της 60 λεπτης συνεδρίας
  • 24 ώρες πριν την προκαθορισμένη διαδικτυακή συνεδρίας καταβάλλεται το συμφωνηθέν ποσόν σε τραπεζικό λογαριασμό που δίδεται προσωπικά στον άμεσα ενδιαφερόμενο

Αρχές Δεοντολογίας και Προστασίας Προσωπικών δεδομένων

  • Διαβάστε περισσότερα για την προστασία προσωπικών δεδομένων μέσω skype στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.skype.com/intl/en/security/
  • Αποποίηση ευθυνών μου σε περίπτωση παραβίασης προσωπικών δεδομένων από τρίτους (hackers, internet providers κ.α.) ή αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε λανθασμένη ηλεκτρονική διεύθυνση.
  • Απαγορεύεται η χρήση ή αναπαραγωγή μέρους ή ολόκληρου του ψυχοθεραπευτικού υλικού, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή μου.